• vers

  A Nő

  A Nő, ki szemével csábít,de pillantásával öl, ha szeretni már nem bír.Ő az, ki rád szól,vagy épp féltőn ápol.Lényével áthatja szíved,hogy eszed kihagyjon,majd pajkosan kacag, s kinevet.Furcsa csoda, ezernyi tünde földi képmása.Láthatsz sokfélét, aranyló szőkét,hollófekete, csavaroseszű Pallasz Athénét.Néha oktat, néha szédít,alkalmanként egyszerűen csak megörjít.Nővel álmodok, nővel nőzök,bár egy nővel szemben néha csak ő-zök.Ilyenkor elakad a lélegzet,s minden, mi bennem abban a pillanatban létezhet. Rittinger Győző

 • vers

  Egy elcsent pillantás

  Ellopott mosoly,elcsent pillantás az,mit én kaptam tőled. Egy röpke pillanat,mely rég elmúlt már,mellyel öntudatlanul megajándékoztál. Kire gondoltál valójában,gondolataid mely zugában jártál,mikor arcodra kiült e mosoly,és szemeddel csillogón rám pillantottál,nem számít már. Enyém ez, elloptam örökre,hogy szívembe zárjam mosolyod és pillantásod,melyet szíveddel szívemnek adtál. Rittinger Győző

 • vers

  Egy felvonás a buszon

  Utazva a buszon körülnézek,és eltűnődve nézem a színjátékot.Bolond darab ez,furcsa komédia,benne megannyi ripacs és furcsa figura.Itt az egyik,kezében telefonja,mit bámul s nyomogatja.Mellette fiatal pár,két egymáson csüngő,izzó szempár.Nem tudják miért,nem tudják mit ér az óra,a perc, csak egymást nézik szüntelen.Csók csattan egymás után,furcsa játék ez csupán?Hallom a monoton, csattanó cuppanást,idegesít most már ez a kiszámítható lángra lobbanás.Hol vagyok én,mondja már meg valaki gyorsan,vagy húzza le a darab végét jelző függönyt,de nyomban!Nem tetszik ez,mit látok.Vagy csak bennem van a hiba?Elsüvített mellettem az élet száguldó gyorsvonata,és én csak álltam a peronon, némán és ostobán,mint egy elmosódott kép a szerelvény egyik ablakán? Rittinger Győző

 • vers

  Egy kedves „Karácsony”

  Buszon állva látlak, ki jössz a múlt ködéből, vágtatsz a jövő homályába, átsuhanva jelen törékeny üveghídján. Látlak téged, ismerem arcod, de mégsem nézlek, mert félek. Te lennél, vagy mégsem? Becsap szemem ám szívem sosem. Te megszólítasz, ledöntve a kétely erős sziklavárát. Az idő már csak csepp a végtelen tengerében. Szavaink átrepülnek az idő mélyítette szakadékon, mely nincs már többet, s kapkodjuk fejünk a szavak zuhatagában. Még pár lépés, még egy kérdés, de már vége. Búcsúzunk is, beomlasztva a múlt feneketlen szakadékát. Én még nézlek a másik partról s velem a remény, mit csak véletlen adhat, hogy még viszontlátlak. Írta: Rittinger Győző

 • vers

  Ember embernek farkasa

  Ember, embernek farkasa, párjának ágyasa, múltjának árnyéka, önzésnek bástyája, haragnak szítója, gyűlölet tengerének tajtékos hulláma, miért vagy ilyen? Ember, embernek farkasa, múlt hazug krónikása, bántó szavak Ámora, sértések buzogányával suhintó zsoldosa, keserűség boldog árusa, királynők gyilkosa, miért vagy ilyen? Ember, embernek farkasa, lelkek kannibálja, irigység sárga hólyagja, sorsok bábjátékosa, álarcok fantomja, szívek sárba tiprója, miért vagy ilyen? Ember, embernek farkasa, háborúk katonája, szeretet vírusa, pusztítása munkása, halál előfutára, hazugnak kikiáltója, miért vagy ilyen? Mert ember az embernek farkasa. Írta: Rittinger Győző

 • vers

  Nagyapa

  Élet fája, üknagyapák unokája, minden bölcselet tudója, megszületik gyermeked. Fiaiddal játszod az élet darabjának, egy-egy felvonását. Ám mit te írsz neki, ő nem játssza. Felmászik az égig érő paszulyfára. Vasból csinál fakarikát, s kimozdítja a világot a sarkából. Hirtelen te vagy a gyermek, s szülőd, ki fogja gyenge kezed. Én szememben, te vagy az árva, ki értetlenül áll az ellentétek viharában. Én se ős, se hős, se nős nem vagyok. Világom sajátom, s ha hibázom, azt se bánom, s ha bölcs vagy, ezt te sem bánod. Szeresd hát fiad, unokád, világod, s unokád múltját, a jelent. Fényesíts és add tovább múltad rozsdás lámpását, s meglásd szereteted visszatalál hozzád. Írta: Rittinger…

 • vers

  Álom

  Egy álom kerget engem, Vagy én kergetem-e őt? Nem tudom. Körülöttem sok ember. Arcuk feldereng a múltból, mint kósza szellem. Rajtuk sok emlék, mint szakadt ruhafoszlány. Volt kit szerettem, s reméltem, hogy viszont szeret. De van más is. Sötét árny ki most is kísért, felszakítva ezer sebet. Az idő nem gyógyír a sebre, csak fojtás. Fojtás, mely ott pihen egy ágyúcsőben, arra várva, hogy egy álom belobbantsa a kanócot. Felrobban az emlék Ezer darabra robbantva a múlt törékeny üvegét. Mindenhol cserép, mely visszaveri mindazt, mit elfeledtem. Az álom szertefoszlik. Elnyel az est sötétje. De hiába! Az álom elszállt itt hagyva testem a sötétben. Lelkem véresen forog a múlt millió szilánkjában.…

 • vers

  Gép vagyok

  Gép vagyok, nincs lelkem, de érzem mindazt, mi fáj nekem. Körülvesz sok ember, kiket szeretek, s ők talán hisznek bennem. Hogy ők szeretnek-e engem, nem tudom. Néha játszom a gondolattal, hogy mi lenne, ha én már nem lennék, emlékeznének-e rám, vagy elfelednének egy révült kábulatban? Megszólalna-e hangom más fejében, akár a visszhang, megjelenne-e lelkének tükrében arcom? Nem panaszkodom. Élem életem, s játszom szerepem. Vagy az élet játszik velem? Látom magam, amint élet játssza velem furcsa játékát. De nem panaszkodom. Én ott vagyok, hol lennem kell, s lehetek. Látom a filmet. Néző vagyok, s nekem ez elég, bármely furcsa is. Lelkem messze száll. Elragad képzeletem, kirántva testem e színdarabból. De testem…